SM-SOLIDUS Sp. z o.o.

1 – Witebska 1A, 85–759 Bydgoszcz,


Wywóz odpadów budowlanych,

e‑mail: solidus@op.pl