Grzegorz Jan Sowik w spadku

ul. Marynarska 54/133, 91–803 Łódź Wynajem kontenerów budowlanych.

e‑mail: grzegorzsowik@gmail.com