Informacje dla dłużnika

Po otrzymaniu informacji, że nasza firma zajęła się windykacją Państwa zadłużeń, w celu uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Firma windykacyjna Refinanse składa się z następujących działów:

Dział Ugodowy

W tym dziale zaczynają się wszystkie prowadzone przez nas sprawy. Rolą Działu Ugodowego jest zawarcie z Dłużnikiem porozumienia dotyczącego spłaty należności. W razie potrzeby dopuszczamy możliwość spłaty zadłużenia w ratach. W tym dziale pozostają sprawy tylko tych Dłużników, którzy mają problemy finansowe, ale jednocześnie chcą je rozwiązać.

Podczas rozmów nasi pracownicy dokonują oceny postawy Dłużnika. Mają za zadanie określić sytuację majątkową Dłużnika, ich zdolności płatnicze, a także czy celowo nie unikają spłaty zadłużenia.

Pracownicy Działu Ugodowego mają pozytywny stosunek do spraw Dłużników, okazują zrozumienie dla problemów i trudności, jakie mogą pojawić się w trakcie prowadzonych działań. Jednak są bardzo wyczuleni na wszelkie próby celowego opóźniania spłaty zadłużenia bądź unikania kontaktu. W takich wypadkach natychmiast przekazują sprawę do Działu Egzekucji.

Dlatego jeżeli nie zamierzacie Państwo uniknąć odpowiedzialności za swoje zadłużenie, prosimy o jak najszybszy kontakt z Działem Ugodowym naszej firmy.

Dział Egzekucji

Dział Egzekucji zajmuje się sprawami odzyskiwania długów o wysokim stopniu trudności. Są to sytuacje, w których Dłużnik podejmuje działania zmierzające do uniknięcia odpowiedzialności za zadłużenie – np. poprzez niewywiązywanie się z zawartych porozumień bądź unikanie z nami kontaktu.

Pracownicy Działu Egzekucji mają świadomość, że będą windykować od dłużników, którzy celowo utrudniają prowadzenie działań windykacyjnych. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie windykacji trudnych zadłużeń. Podstawą ich działań są bezpośrednie wizyty. Są osobami o niewyczerpanych pokładach cierpliwości, którzy nie zrezygnują, dopóki nie doprowadzą do zaspokojenia słusznych roszczeń wierzyciela.

Skierowanie sprawy do Działu Egzekucji nie jest korzystne dla Dłużników, ponieważ powoduje zaostrzenie relacji z naszym biurem i znacznie utrudnia zawieranie wszelkich porozumień. Zaznaczamy jednak, że zawsze jest to spowodowane wyłącznie negatywną postawą Dłużnika.

Jeżeli trudności ze spłatą zadłużenia wynikają z celowych działań, to prosimy o ponownie przemyślenie sprawy, by niepotrzebnie jej nie komplikować.

Kancelaria Prawna

Prowadzimy również Kancelarię Prawną, dzięki której szybko i sprawnie potrafimy uzyskać wyrok sądowy. Rozwiązujemy również wszelkie spory prawne. Ponadto współpracujemy z Komornikami na terenie całego kraju, co dodatkowo poszerza zakres naszych działań. Nasza wieloletnia i ugruntowana współpraca z komornikami, pozwala skutecznie prowadzić działania, zmierzające do odzyskania należności naszych Klientów. Jeżeli działanie Dłużnika spełnia znamiona przestępstwa, to pomagamy naszym Klientom w sporządzaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury.

Podsumowanie

Naszym głównym zadaniem jest windykacja całej należności. Jako profesjonalna firma windykacyjna z wieloletnim doświadczeniem, dążymy zawsze z pełną konsekwencją, by spełnić nasz cel. Mamy indywidualne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Specjalizujemy się w windykacji należności trudnych, m. in. zadłużenia po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Dzięki rzetelnej pracy i konsekwencji oraz wypróbowanym przez lata metodom odzyskiwania długów, potrafimy poprowadzić sprawy aż do pełnego uregulowania należności.

Podejmiemy wszelkie konieczne działania windykacyjne, celem ściągnięcia należności dla naszego Klienta. Życzymy, by Państwa sprawy kończyły się Dziale Ugodowym zawarciem porozumień korzystnych dla obu stron.

Numer konta, na które można dokonywać wpłat dotyczących spłaty zadłużenia:

Credit Agricole Bank Polska S.A. 33 1940 1076 3101 6739 0000 0000

Szybko odpowiadamy na wszystkie pytania. Zadzwoń lub napisz do nas!