Jak zostać klientem

  • W celu zlecenia windykacji należności należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub naszej strony internetowej.
  • Przekazać kopie dokumentów stanowiących podstawę do windykacji (faktury VAT, wyroki sądowe, nakazy sądowe zapłaty itp.) wraz z posiadanymi informacjami o dłużniku (adres firmy, zamieszkania i ostatnio używane telefony).
  • Przekazać kopie dokumentów rejestrowych firmy Klienta wraz z nr konta, na które dłużnik ma dokonywać wpłat.
  • Podpisać umowę i upoważnienia (listownie lub na umówionym spotkaniu).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Szybko odpowiadamy na wszystkie pytania. Zadzwoń lub napisz do nas!