KLIMAZBYT Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 252/12, 81–540 GdyniaKlimatyzacja, wentylacja, handel hurtowy i detaliczny.

www.klimazbyt.pl

e‑mail: ksiegowosc@klimazbyt.pl