P.W. „WAR” Waldemar Rudowski

Przyczółek 3, 85–436 Bydgoszcz,


Handel materiałami budowlanymi,

e‑mail: biuro@war.com.pl,
www.war.com.pl