Solidus-Bis Mariusz Mieleń

ul. Okrężna 12, 85–550 Bydgoszcz

Gospodarowanie i transport odpadów.