Sprzedaż wierzytelności

Firma Refinanse zajmuje się kupnem wierzytelności. Cena nabycia jest ustalana indywidualnie dla każdego Klienta w zależności od przeterminowania należności, wysokości kwoty oraz nawiązanej współpracy.
Jeżeli chcecie Państwo sprzedać nam wierzytelność należy przekazać kopie następujących dokumentów:

  • Dokumenty potwierdzające istnienie zadłużenia (faktury, nakazy sądowe zapłaty, wyroki sądowe itp.).
  • Aktualne dane dłużnika: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy, numery telefonów.
  • Pisemną informację czy należność była wcześniej windykowana, jeśli tak to z jakim skutkiem.
  • Przedstawienie swoich oczekiwań, co do ceny terminu płatności.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W BYDGOSZCZY I INNYCH MIASTACH!

Szybko odpowiadamy na wszystkie pytania. Zadzwoń lub napisz do nas!