Stamed Sp. z o.o.

Mała Nieszawka, ul. Rzemieślnicza 19, 87–103 Toruń 5Hurtowania nabiałowa.

e‑mail: dmieczkowski@wp.pl