Windykacja

Prowadzisz firmę, dostarczyłeś towar, ale Twój kontrahent po raz kolejny obiecuje uregulowanie należności „w przyszłym tygodniu”? Zrealizowałeś zlecenie ale nie możesz się doprosić zapłaty wynagrodzenia? Termin płatności Twojej faktury już dawno minął, klient jakby zapadł się pod ziemię, a podatki trzeba zapłacić już teraz? To najwyższy czas, aby zacząć działać!

Powiedzmy sobie otwarcie, jeśli Twój dłużnik unika z Tobą kontaktu lub po raz kolejny podaje nowy termin zapłaty, którego następnie nie dotrzymuje, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że możesz nigdy nie odzyskać swoich pieniędzy. Aż 2/3 firm, które czekają na zapłatę ponad 60 dni odzyskuje tylko część swojej należności, a co dziesiątej nie udaje się odzyskać ani złotówki!

Przestań bezczynnie czekać na swoje pieniądze i zgłoś sprawę do Refinanse! Specjalizujemy się w odzyskiwaniu wierzytelności od firm. Przyjmujemy również sprawy po bezskutecznej egzekucji komorniczej i innych firmach windykacyjnych.

Co zyskasz windykując dłużnika z profesjonalną firmą?

Spokój

Każdy kolejny kontakt z dłużnikiem i upominanie się o swoją należność jest zapewne dla Ciebie jako wierzyciela coraz bardziej stresujący. Wraz z przyjęciem przez nas Twojej sprawy, to my przejmujemy wszelkie kontakty i negocjacje!

Silnego partnera

Z chwilą podjęcia z nami współpracy przestajesz być sam w relacji ze swoim dłużnikiem, który być może dotąd wykorzystywał Twoją słabość. Od teraz masz za sobą cały sztab doświadczonych specjalistów i efektywnych negocjatorów.

Czas

Kiedy przestaniesz tracić czas na kolejne próby kontaktu lub trudne rozmowy z dłużnikiem, zyskasz go na inne zadania albo po prostu na przyjemności czy odpoczynek.

Pieniądze

Zlecając działania windykacyjne wyspecjalizowanej i doświadczonej firmie zdecydowanie zwiększasz swoje szanse na odzyskanie należności. Co więcej, możesz odzyskać od dłużnika również koszty windykacji!

Jak windykujemy?

1. Oficjalnie powiadamiamy dłużnika o wszczęciu przez nas postępowania windykacyjnego i wzywamy go do uregulowania należności.

2. Sprawa trafia do Działu Ugodowego, którego celem jest zawarcie porozumienia dotyczącego spłaty należności. W tym dziale pozostają sprawy tylko tych dłużników, którzy mają problemy finansowe, ale jednocześnie chcą je rozwiązać.

3. Jeśli dłużnik podejmuje działania mające na celu uniknięcie odpowiedzialności za zadłużenie (niewywiązywanie się z zawartych porozumień, unikanie kontaktu) sprawę przejmuje Dział Egzekucji, specjalizujący się w windykacji trudnych zadłużeń, opierający swoje działania na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem.

4. W razie potrzeby (zawsze po wcześniejszej konsultacji z klientem i uzyskaniu jego zgody!) sięgamy również po wsparcie naszej kancelarii prawnej, sprawdzonych komorników oraz detektywów.

Skontaktuj się z nami!

Konieczne jest podanie przynajmniej jednej danej kontaktowej – adresu e‑mail. Podanie imienia i nazwiska / nazwy i numeru telefonu jest opcjonalne i nie jest konieczne.

W razie pytań zadzwoń

tel: 52 321 95 75

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grzegorz Wódkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Refinanse Grzegorz Wódkowski, ul. Dworcowa 45/4, 85–009 Bydgoszcz, NIP: 953–234-04–68. Więcej

Podanie choćby jednej danej kontaktowej jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do odpowiedzi na zgłoszenie. Dane te będą przetwarzane w celu czynności zmierzających do zawarcia umowy i realizacji usługi elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas niezbędny do realizacji celu i nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom ani profilowaniu. Przekazane dane mają charakter zwykłych danych. Mogą być one przetwarzane przez pracowników lub zleceniobiorców administratora, a w razie potrzeby także przez podmioty współpracujące z administratorem lub przez uprawnione organy. Pamiętaj, że masz prawo do: dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, sprostowania lub ich uaktualnienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także masz prawo do skargi do organu nadzorczego. Wszelkie zgłoszenia najlepiej kieruj pisemnie lub e‑mailem.
Administratorem danych jest: Refinanse Grzegorz Wódkowski, ul. Dworcowa 45/4, 85–009 Bydgoszcz, NIP: 953–234-04–68, REGON: 093032170, telefon: 52 321 95 75, e‑mail: biuro@refinanse.pl.