Wywiad gospodarczy

Wywiad Gospodarczy jest jednym z prostszych i najskuteczniejszych działań, mogących zapobiec powstaniu zaległości płatniczych. Takie działanie można określić jako prewencyjne, które pozwala zabezpieczyć daną transakcje poprzez sprawdzenie kontrahenta. Najbardziej podstawowe czynności to sprawdzenie wypisów z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, a także sprawdzenie kto jest upoważniony do podpisywania umów, faktur, odbioru towaru. Uzyskanie powyższych informacji jest pierwszym etapem działań określanych jako wywiad gospodarczy.

Kolejny etap to dyskretny wywiad środowiskowy, który w bardzo dużym stopniu ogranicza ryzyko powstania zaległości płatniczych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Szybko odpowiadamy na wszystkie pytania. Zadzwoń lub napisz do nas!