...

Gotowe dokumenty do pobrania

Potrzebujesz wsparcia z wypełnieniem?

Dokumenty

Wezwanie

Nota obciążeniowa

Linki

Kalkulator odsetek

Oblicz odsetki od nieterminowych płatności.

Ustawa – koszty windykacji

Ustawa o zwrocie kosztów windykacji. Sprawdź podstawę do odzyskania kosztów windykacji.

KRS ( Krajowy Rejestr Sądowy)

Sprawdź status spółki prawa handlowego.

CEIDG

Sprawdź status osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

KRZ

Sprawdź czy toczy się postepowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe itp.

Księgi wieczyste

Sprawdź nieruchomość.

Koszty procesu sądowego

Sprawdź ile kosztuje skierowanie sprawy do Sądu.

Pliki

Nota obciążeniowa

Zwrot kosztów windykacji.

Wezwanie do zapłaty

Ostateczne wezwanie przed skierowaniem sprawy do Refinanse

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Ostateczne wezwanie przed skierowaniem sprawy do Sądu.

Oświadczenie o uznaniu długu

Potwierdź swoją wierzytelności lub przerwij bieg przedawnienia.

Nota odsetkowa

odsetki w transakcjach handlowych

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.