Jak działamy?

Jak działamy?

Firma windykacyjna jest swego rodzaju negocjatorem, który ma za zadanie jak najszybsze skłonienie dłużnika do uregulowania należności.

Właśnie na negocjacjach opieramy naszą działalność. Jeśli nie jest to absolutnie konieczne, staramy się nie kierować spraw do sądu. Specjalizujemy się w windykacji należności trudnych (np. po bezskutecznej egzekucji komorniczej) od podmiotów prawnych (firm, instytucji).

Dział Ugodowy

Dział Ugodowy

Trafiające do nas sprawy kierowane są w pierwszej kolejności do Działu Ugodowego, którego rolą jest zawarcie z dłużnikiem porozumienia dot. spłaty należności. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest na tym etapie rozłożenia spłaty zadłużenia na raty. Dotyczy to jednak tylko tych dłużników, którzy pomimo trudności finansowych, chcą spłacić swoje zadłużenie.

Podczas rozmów z dłużnikami nasi pracownicy oceniają ich postawę i sytuację finansową. Ustalają dzięki temu, czy dłużnik faktycznie ma chwilowe problemy finansowe, czy też celowo unika uregulowania swoich zobowiązań. Jeśli okaże się, że mamy do czynienia z drugą sytuacją, sprawa automatycznie kierowana jest do Działu Egzekucji. Warto przy tym podkreślić, że nasi specjaliści są bardzo wyczuleni na wszelkie próby celowego opóźniania spłaty zadłużenia i unikania kontaktu.https://windykacja.refinanse.pl/kancelaria-prawna/

Dział Egzekucji

Dział Egzekucji zajmuje się odzyskiwaniem długów o wysokim stopniu trudności, tj. gdy dłużnik nie wykazuje woli spłaty zobowiązania i utrudnia działania windykacyjne – nie stosuje się do ustaleń z Działem Ugodowym, unika kontaktu, itp.

Podstawą pracy działu są osobiste wizyty windykatorów u dłużnika. Takie spotkania wywierają na dłużniku dużo większą presję niż działania pośrednie (telefony, maile, oficjalna korespondencja). Ponadto, pozwalają na bezpośrednią rozmowę, podczas której można raz jeszcze przedstawić wszystkie konsekwencje związane z niespłaconym długiem oraz korzyści z podjęcia działań zmierzających do jego spłaty.

Co ważne, nasi windykatorzy są przy tym niezwykle cierpliwi i konsekwentni – nie zrezygnują, dopóki nie doprowadzą do zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Kancelaria prawna, komornicy, detektywi

Czasem zdarzają się sytuacje, gdy przed przystąpieniem do działań windykacyjnych potrzebujemy prawomocnego wyroku sądowego. Dzieje się tak wówczas, gdy konieczne jest np. potwierdzenie zasadności roszczenia, zabezpieczenie roszczenia, czy przerwanie biegu przedawnienia. Jeśli taka jest wola klienta możemy go w tym wesprzeć wykorzystując naszą kancelarię prawną – kompletujemy dokumenty, składamy odpowiednie wnioski, w razie potrzeby reprezentujemy go przez sądem. Jeśli działania dłużnika spełniają znamiona przestępstwa, sporządzamy również zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wszystkie te działania realizujemy po konsultacji z klientem i zawsze zgodnie z jego decyzją.

W ramach naszej działalności współpracujemy również z kilkunastoma zaufanymi komornikami oraz bardzo skutecznymi detektywami. Pozwala nam to poszerzyć i znacznie zwiększyć efektywność zakres naszych działań.

Co nas wyróżnia?

Specjalizujemy się w odzyskiwaniu trudnych wierzytelności, np. po nieskutecznych egzekucjach komorniczych.

Osobiście odwiedzamy dłużników.

Osobiście odwiedzamy dłużników.

Nie pobieramy żadnych opłat przed odzyskaniem należności od dłużnika.

Nie pobieramy żadnych opłat przed odzyskaniem należności od dłużnika.

Umowę z nami podpisujesz tylko na 1 miesiąc

Umowę z nami podpisujesz tylko na 1 miesiąc (możesz ją oczywiście przedłużyć).

UWAGA!

Na podstawie art. 10 Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych z 8 marca 2013 r.,
każdy wierzyciel może obciążyć kosztami windykacji swojego dłużnika.

Koszt windykacji w Refinanse to prowizja od odzyskanej wierzytelności, naliczana od głównej kwoty zobowiązania.