Skup wierzytelności

Zakup wierzytelności

Pilnie potrzebujesz pieniędzy, ale Twój kontrahent, mimo monitów, nadal nie uregulował należności, a kilku innych ma odległe terminy zapłaty? Rozwiązaniem jest sprzedaż długu!

Sprzedając nam swoje wierzytelności uwalniasz zamrożoną w fakturach gotówkę, co pozwala Ci na swobodne prowadzenie działalności, a wszelkie prawa i obowiązki związane z wierzytelnościami przechodzą na Refinanse.

Kupimy od Ciebie wszelkie faktury, noty odsetkowe, nakazy i wyroki oraz wierzytelności niewymagalne (z terminem płatności w przyszłości). Cena nabycia ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju wierzytelności, terminu płatności, wysokości zobowiązania czy rodzaju nawiązanej współpracy.

Abyśmy mogli przestawić Ci ofertę skupu wierzytelności potrzebujemy od Ciebie:

  • kopii dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania/zadłużenia (faktury, noty odsetkowe, sądowe nakazy zapłaty, wyroki sądowe, itp.)
  • aktualnych danych kontrahenta / dłużnika: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy, numery telefonów
  • pisemnej informacji, czy należność była wcześniej windykowana, a jeśli tak to z jakim skutkiem
  • Twoich oczekiwań dot. ceny i terminu płatności