Zakup wierzytelności

Zakup wierzytelności

Pilnie potrzebujesz pieniędzy, ale Twój kontrahent, mimo monitów, nadal nie uregulował należności, a kilku innych ma odległe terminy zapłaty? Rozwiązaniem jest sprzedaż wierzytelności!

Sprzedając nam swoje wierzytelności uwalniasz zamrożoną w fakturach gotówkę, co pozwala Ci na swobodne prowadzenie działalności, a wszelkie prawa i obowiązki związane z wierzytelnościami przechodzą na Refinanse.

Kupimy od Ciebie wszelkie faktury, noty odsetkowe, nakazy i wyroki oraz wierzytelności niewymagalne (z terminem płatności w przyszłości). Cena nabycia ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju wierzytelności, terminu płatności, wysokości zobowiązania czy rodzaju nawiązanej współpracy.

Abyśmy mogli przestawić Ci ofertę zakupu Twoich wierzytelności potrzebujemy:

  • kopii dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania / zadłużenia (faktury, noty odsetkowe, sądowe nakazy zapłaty, wyroki sądowe, itp.)
  • aktualnych danych kontrahenta / dłużnika: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy, numery telefonów
  • pisemnej informacji, czy należność była wcześniej windykowana, a jeśli tak to z jakim skutkiem
  • Twoich oczekiwań dot. ceny i terminu płatności

Skontaktuj się z nami!

Konieczne jest podanie przynajmniej jednej danej kontaktowej – adresu e‑mail. Podanie imienia i nazwiska / nazwy i numeru telefonu jest opcjonalne i nie jest konieczne.

W razie pytań zadzwoń

tel: 52 321 95 75

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grzegorz Wódkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Refinanse Grzegorz Wódkowski, ul. Dworcowa 45/4, 85–009 Bydgoszcz, NIP: 953–234-04–68. Więcej

Podanie choćby jednej danej kontaktowej jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do odpowiedzi na zgłoszenie. Dane te będą przetwarzane w celu czynności zmierzających do zawarcia umowy i realizacji usługi elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas niezbędny do realizacji celu i nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom ani profilowaniu. Przekazane dane mają charakter zwykłych danych. Mogą być one przetwarzane przez pracowników lub zleceniobiorców administratora, a w razie potrzeby także przez podmioty współpracujące z administratorem lub przez uprawnione organy. Pamiętaj, że masz prawo do: dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, sprostowania lub ich uaktualnienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także masz prawo do skargi do organu nadzorczego. Wszelkie zgłoszenia najlepiej kieruj pisemnie lub e‑mailem.
Administratorem danych jest: Refinanse Grzegorz Wódkowski, ul. Dworcowa 45/4, 85–009 Bydgoszcz, NIP: 953–234-04–68, REGON: 093032170, telefon: 52 321 95 75, e‑mail: biuro@refinanse.pl.