Skontaktuj się z nami!

Konieczne jest podanie przynajmniej jednej danej kontaktowej – adresu e‑mail. Podanie imienia i nazwiska / nazwy i numeru telefonu jest opcjonalne i nie jest konieczne. 

W razie pytań zadzwoń 

tel: 52 321 95 75

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Grzegorz Wódkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Refinanse Grzegorz Wódkowski, ul. Dworcowa 45/4, 85–009 Bydgoszcz, NIP: 953–234-04–68. Więcej

  Podanie choćby jednej danej kontaktowej jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do odpowiedzi na zgłoszenie. Dane te będą przetwarzane w celu czynności zmierzających do zawarcia umowy i realizacji usługi elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas niezbędny do realizacji celu i nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom ani profilowaniu. Przekazane dane mają charakter zwykłych danych. Mogą być one przetwarzane przez pracowników lub zleceniobiorców administratora, a w razie potrzeby także przez podmioty współpracujące z administratorem lub przez uprawnione organy. Pamiętaj, że masz prawo do: dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, sprostowania lub ich uaktualnienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także masz prawo do skargi do organu nadzorczego. Wszelkie zgłoszenia najlepiej kieruj pisemnie lub e‑mailem.
  Administratorem danych jest: Refinanse Grzegorz Wódkowski, ul. Dworcowa 45/4, 85–009 Bydgoszcz, NIP: 953–234-04–68, REGON: 093032170, telefon: 52 321 95 75, e‑mail: biuro@refinanse.pl.

  Dział Obsługi Klienta

  tel: 52 321 95 75
  tel: 52 366 17 25
  tel: 505 56 27 89
  e‑mail: biuro@refinanse.pl

  Dział Prawny

  tel: 52 321 95 10
  e‑mail: kancelaria@refinanse.pl

  Numer konta do spłat zadłużenia:

  Credit Agricole Bank Polska S.A.
  33 1940 1076 3101 6739 0000 0000

  REFINANSE – Windykacja

  ul. Dworcowa 45, 85–009 Bydgoszcz

  Kujawsko-pomorskie