Działania prewencyjne

Działania prewencyjne

Płynność finansowa to podstawa funkcjonowania każdej firmy. Bez możliwości terminowego regulowania zobowiązań firma nie jest w stanie efektywnie prowadzić swojej działalności. Traci wiarygodność (wśród klientów, kontrahentów, instytucji finansowych), trudno jej konkurować z innymi podmiotami, nie jest w stanie się rozwijać (np. nie może sobie pozwolić na zakup niezbędnych sprzętów czy materiałów), często traci najlepszych pracowników (opóźnienia w wypłatach, niejasne perspektywy), itp. Im dłużej to trwa, tym większe jest prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwo w końcu upadnie!

Jedną z najczęstszych przyczyn utraty płynności finansowej są opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów. Aby temu zapobiec, warto już na etapie nawiązywania współpracy z klientem podjąć odpowiednie kroki.

Wywiad gospodarczy

Jednym z prostszych i najskuteczniejszych działań prewencyjnych jest wywiad gospodarczy, czyli sprawdzenie rzetelności przyszłego klienta.

Analizujemy wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz upoważnienia do reprezentacji firmy (w tym podpisywania umów i odbioru faktur), a także przeprowadzamy dyskretny wywiad środowiskowy.

Odpowiednio przeprowadzone wywiady pozwalają uniknąć bardzo poważnych kłopotów, wynikających z zawarcia umowy z nierzetelnym klientem. Sprawdź tych, od których zależy przyszłość Twoja i Twojej firmy! 

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna / pieczęć windykacyjna to kolejne narzędzie, które wpiera firmy w zapobieganiu zatorom płatniczym i utracie płynności finansowej. To specjalny rodzaj pieczęci, informujący kontrahentów o tym, że firma na bieżąco monitoruje swoje płatności i korzystając ze wsparcia profesjonalnej firmy windykacyjnej, szybko reaguje na wszelkie opóźnienia. Szacuje się, że umieszczenie takiej pieczęci na wystawianych fakturach zmniejsza ilość płatności po terminie nawet o 50%!

Jak pokazuje praktyka, faktury (ale też noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, itp.) opatrzone pieczęcią windykacyjną płacone są najczęściej w pierwszej kolejności. Jest to szczególnie ważne, w sytuacji gdy płatnik dysponuje w danej chwili ograniczonymi środkami finansowymi. Obawiając się kłopotów i dodatkowych kosztów związanych z windykacją długu, woli od razu zrealizować przelew.

Co zyskasz korzystając z pieczęci prewencyjnej?

Zmobilizujesz kontrahentów do terminowego regulowania należności.

Zminimalizujesz ryzyko pogorszenia lub utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Zyskasz opinię rzetelnej firmy, która poważnie podchodzi do biznesu i jasno komunikuje obowiązujące zasady.

Oszczędzisz swój czas i pieniądze, które mogłyby być wykorzystane na często długotrwałe procesy windykacyjne.

Skontaktuj się z nami!

Konieczne jest podanie przynajmniej jednej danej kontaktowej – adresu e‑mail. Podanie imienia i nazwiska / nazwy i numeru telefonu jest opcjonalne i nie jest konieczne.

W razie pytań zadzwoń

tel: 52 321 95 75

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grzegorz Wódkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Refinanse Grzegorz Wódkowski, ul. Dworcowa 45/4, 85–009 Bydgoszcz, NIP: 953–234-04–68. Więcej

Podanie choćby jednej danej kontaktowej jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do odpowiedzi na zgłoszenie. Dane te będą przetwarzane w celu czynności zmierzających do zawarcia umowy i realizacji usługi elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas niezbędny do realizacji celu i nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom ani profilowaniu. Przekazane dane mają charakter zwykłych danych. Mogą być one przetwarzane przez pracowników lub zleceniobiorców administratora, a w razie potrzeby także przez podmioty współpracujące z administratorem lub przez uprawnione organy. Pamiętaj, że masz prawo do: dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, sprostowania lub ich uaktualnienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także masz prawo do skargi do organu nadzorczego. Wszelkie zgłoszenia najlepiej kieruj pisemnie lub e‑mailem.
Administratorem danych jest: Refinanse Grzegorz Wódkowski, ul. Dworcowa 45/4, 85–009 Bydgoszcz, NIP: 953–234-04–68, REGON: 093032170, telefon: 52 321 95 75, e‑mail: biuro@refinanse.pl.