...

Płynność finansowa to podstawa funkcjonowania każdej firmy.

Działania prewencyjne

Zabezpieczenie przyszłych płatności

Działania prewencyjne

to podstawa funkcjonowania każdej firmy. Bez możliwości terminowego regulowania zobowiązań firma nie jest w stanie efektywnie prowadzić swojej działalności. Traci wiarygodność (wśród klientów, kontrahentów, instytucji finansowych), trudno jej konkurować z innymi podmiotami, nie jest w stanie się rozwijać (np. nie może sobie pozwolić na zakup niezbędnych sprzętów czy materiałów), często traci najlepszych pracowników (opóźnienia w wypłatach, niejasne perspektywy), itp. Im dłużej to trwa, tym większe jest prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwo w końcu upadnie!
Jedną z najczęstszych przyczyn utraty płynności finansowej są opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów. Aby temu zapobiec, warto już na etapie nawiązywania współpracy z klientem podjąć odpowiednie kroki.

Wywiad

Wywiad gospodarczy

Jednym z prostszych i najskuteczniejszych działań prewencyjnych jest wywiad gospodarczy, czyli sprawdzenie rzetelności przyszłego klienta.
Analizujemy wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz upoważnienia do reprezentacji firmy (w tym podpisywania umów i odbioru faktur), a także przeprowadzamy dyskretny wywiad środowiskowy.
Odpowiednio przeprowadzone wywiady pozwalają uniknąć bardzo poważnych kłopotów, wynikających z zawarcia umowy z nierzetelnym klientem. Sprawdź tych, od których zależy przyszłość Twoja i Twojej firmy!

Pieczęć prewencyjna -
bez abonamentu

(tradycyjna lub cyfrowa)

Pieczęć prewencyjna / pieczęć windykacyjna to kolejne narzędzie, które wpiera firmy w zapobieganiu zatorom płatniczym i utracie płynności finansowej. To specjalny rodzaj pieczęci, informujący kontrahentów o tym, że firma na bieżąco monitoruje swoje płatności i korzystając ze wsparcia profesjonalnej firmy windykacyjnej, szybko reaguje na wszelkie opóźnienia. Szacuje się, że umieszczenie takiej pieczęci na wystawianych fakturach zmniejsza ilość płatności po terminie nawet o 50%!
Jak pokazuje praktyka, faktury (ale też noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, itp.) opatrzone pieczęcią windykacyjną płacone są najczęściej w pierwszej kolejności. Jest to szczególnie ważne, w sytuacji gdy płatnik dysponuje w danej chwili ograniczonymi środkami finansowymi. Obawiając się kłopotów i dodatkowych kosztów związanych z windykacją długu, woli od razu zrealizować przelew.

Zamów pieczęć i korzystaj bezpłatnie, tak długo, jak chcesz.

Co zyskasz korzystając z pieczęci prewencyjnej?

Zminimalizujesz ryzyko pogorszenia lub utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Zyskasz opinię rzetelnej firmy, która poważnie podchodzi do biznesu i jasno komunikuje obowiązujące zasady.

Oszczędzisz swój czas i pieniądze, które mogłyby być wykorzystane na często długotrwałe procesy windykacyjne.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.