Działania prewencyjne

Działania prewencyjne

Płynność finansowa to podstawa funkcjonowania każdej firmy. Bez możliwości terminowego regulowania zobowiązań firma nie jest w stanie efektywnie prowadzić swojej działalności. Traci wiarygodność (wśród klientów, kontrahentów, instytucji finansowych), trudno jej konkurować z innymi podmiotami, nie jest w stanie się rozwijać (np. nie może sobie pozwolić na zakup niezbędnych sprzętów czy materiałów), często traci najlepszych pracowników (opóźnienia w wypłatach, niejasne perspektywy), itp. Im dłużej to trwa, tym większe jest prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwo w końcu upadnie!

Jedną z najczęstszych przyczyn utraty płynności finansowej są opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów. Aby temu zapobiec, warto już na etapie nawiązywania współpracy z klientem podjąć odpowiednie kroki.

Wywiad gospodarczy

Jednym z prostszych i najskuteczniejszych działań prewencyjnych jest wywiad gospodarczy, czyli sprawdzenie rzetelności przyszłego klienta.

Analizujemy wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz upoważnienia do reprezentacji firmy (w tym podpisywania umów i odbioru faktur), a także przeprowadzamy dyskretny wywiad środowiskowy.

Odpowiednio przeprowadzone wywiady pozwalają uniknąć bardzo poważnych kłopotów, wynikających z zawarcia umowy z nierzetelnym klientem. Sprawdź tych, od których zależy przyszłość Twoja i Twojej firmy! 

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna / pieczęć windykacyjna to kolejne narzędzie, które wpiera firmy w zapobieganiu zatorom płatniczym i utracie płynności finansowej. To specjalny rodzaj pieczęci, informujący kontrahentów o tym, że firma na bieżąco monitoruje swoje płatności i korzystając ze wsparcia profesjonalnej firmy windykacyjnej, szybko reaguje na wszelkie opóźnienia. Szacuje się, że umieszczenie takiej pieczęci na wystawianych fakturach zmniejsza ilość płatności po terminie nawet o 50%!

Jak pokazuje praktyka, faktury (ale też noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, itp.) opatrzone pieczęcią windykacyjną płacone są najczęściej w pierwszej kolejności. Jest to szczególnie ważne, w sytuacji gdy płatnik dysponuje w danej chwili ograniczonymi środkami finansowymi. Obawiając się kłopotów i dodatkowych kosztów związanych z windykacją długu, woli od razu zrealizować przelew.

Co zyskasz korzystając z pieczęci prewencyjnej?

Zmobilizujesz kontrahentów do terminowego regulowania należności.

Zminimalizujesz ryzyko pogorszenia lub utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Zyskasz opinię rzetelnej firmy, która poważnie podchodzi do biznesu i jasno komunikuje obowiązujące zasady.

Oszczędzisz swój czas i pieniądze, które mogłyby być wykorzystane na często długotrwałe procesy windykacyjne.

Skontaktuj się z nami!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grzegorz Wódkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Refinanse Grzegorz Wódkowski, ul. Dworcowa 45/4, 85–009 Bydgoszcz, NIP: 953–234-04–68. Więcej

Przekazane dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi przesłanego zapytania i tak długo, jak będzie to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: czynności zmierzające do zawarcia umowy i realizacji usługi elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W razie pytań prosimy o kontakt na: biuro@refinanse.pl. Więcej w naszej Polityce prywatności